Coppola Peeled Plum Tomatoes Tin

£1.65 each (400g)